Smile like you mean it

Smile like you mean it.
Fake it 'til you make it.

Allt det där faller under kategorin bullshit.


RSS 2.0